فروش مواد اولیه

شرکت باران صنعت سپاهان(BSS)در راستای تکمیل خدمات و مشتری مداری ، خود را ملزم به ایجاد واحد فروش مواد اولیه صنعت لاستیک نموده است، تا در این راستا بتواند با مشاوره و کارشناسی قوی و علمی به همکاران عزیز و مشتریان محترم راهنمایی و کمک لازم در راستای تولید قطعات
ارائه دهد.

TOP