منوی سایت
خواب یخ زده 
نویسنده امیر باران 
ویراستار: پرستو زارعی
حروفچینی و صفحه آرایی: راه شهاب 
نوبت چاپ : اول (1396) 
                               تیراژ: 1000 جلد
                                      ناظر فنی چاپ: یوسف امیر کیان