منوی سایت
قسمت دوم:

اگر اقتصاد ایران را به یک فرد تشبیه کنیم که بیماری بسیار سختی دارد و باید هرچه سریعتر مورد عمل جراحی قرار گیرد ، میتوان چنین گفت :

1- نیاز به تعویض کامل خون بدن :
یعنی اینکه تا زمانیکه که کل اقتصاد یک جامعه بر روی نفت میچرخد یعنی خونی که آلوده است و در پیکر اقتصاد جاریست پس راهکار از نظر این حقیر این است : استفاده از منابع و معادن و دیگر پتانسیل های خدادادی و تزریق در پیکره اقتصاد به جای نفت .
( تا زمانی که به این منابع بیشمار به اندازه نفت بها داده نشود ، هدر رفتن این منابع و معادن بسیار خواهد بود )

2- جراحی هفت گانه پیکر اقتصاد :

2-1 جراحی مغز :
مغز اقتصاد طی سالیان گذشته چندین بار دچار سکته گردیده و بر اثر نواسانات ناگهانی و پیشبینی نشده دچار اختلالات مغزی گردیده و اکنون قادر به تصمیم گیری و تشخیص راهکارهای خوب از بد نمیباشد.، بنابراین باید مورد جراحی کامل قرار گیرد و رگهای مسدود شده را ترمیم یا تعویض نمود و شریان خون رسانی به مغز اقتصاد بی نقص گردد.

پس باید مدیران جوان ، خلاق ، مستعد و کارآمد و البته اقتصاد دان جایگزین گردند

2-2 جراحی چشم اقتصاد : 
چشمهای اقتصاد نه تنها باید بسیار بینا و نافذ باشد بلکه باید بصیرت اقتصادی کافی نیز داشته باشد که متاسفانه فعلا این چشم های اقتصاد بشیار ضعیف شده و کورکورانه عمل میکند. اقتصاد باید سه چشم داشته باشد یعنی چشم چپ ، چشم راست و یک چشم سوم که همان چشم بصیرت اقتصادیست. دو چشم چپ و راست همچون افتاب پرست هرکدام باید جداگانه پسند عمل کند و به مغز فرمان دهد، این یعنی داشتن اقتصاد دانان برون مرزی و بین المللی و کار آمد و اقتصاد دانان درون مرزی و کارآمد به عنوان چشم های چپ و راست اقتصاد کشور. و چشم سوم ، مجموعه کسانی که در قالب کارگروه با بررسی تمام تواناییها و منابع آشکار و نهان برای آینده حداقل تا 10 سال بعد را برنامه ریزی و زیرسازی کنند و در این راستا از مخترعین ، نخبگان ، مبتکران و صنعتگران ، علوم پزشکی و فناوری های نوین استفاده صد در صدی شود. 
در ادامه خواهید خواند....