منوی سایت
2-3 جراحی قلب :

قلب اقتصاد همین مردمند و این قلب جریحه دار است این قلب خوب کار نمیکند چرا که خوبی ندیده ، اختلاس دیده، بی مسئولیتی دیده، ضعف و ناتوانی دیده، به همین دلیل این قلب نیاز به تقویت دارد ، یعنی معیشت مردم ، آرامش مردم ، دلگرمی و امید به آینده فراهم شود ، مساویست با خوب شدن قلب بیمار اقتصاد و زمانی که قلب خوب کار کند خون به تمامی اندام اقتصاد میرسد و سلامتی و شادابی پیکره اقتصاد را به همراه دارد.

2-4 جراحی دست های اقتصاد :

دست راست واردات و دست چپ صادرات . واردات عندالزوم باید در راستای بهینه سازی و فرآیند پیشرفت راندمان و تکنولوژی در تمامی عرصه های اقتصادی باشد تا علاوه بر آسایش و آرامش مردم ، قدرت دست چپ که همانا بخش صادرات است دو صد چندادن شود . واردات نباید لوازم آرایشی بهداشتی اتومبیل ، گندم ، شکر و هرچیزی که بتوان با توجه به ظرفیت ها تولید کردباشد بلکه فقط مواد اولیه ای که بتوان با آن درآمد زایی کرد ، در بخش صادرات هرچه بتوان صادرات نفت را کمتر و ذخیره کرد بهتر است ولی در سایر ارکان دیگر باید قوی فعالیت کرد و سهم کشور از صادرات را هر روز بیشتر از روز قبل کرد. دست چپ اقتصاد نقش بسیار مهمی در بازسازی و آبادانی کشور دارد، شوک هایی که در این چند سال اخیر بر اقتصاد ما وارد شد و هنوز نیز وارد میشود و متاسفانه کشور را به سمت و سوی ورشکستگی هدایت میکند و فاصله ی طبقاتی را هر روز بیشتر میکندتا جاییکه مردم به دو دسته تقسم شوند، یا فقر مطلق یا ثروتمندان مطلق که البته در صد مردم فقیر بسیار بالاتر از ثرتمندان میباشد و در آینده ای نه چندان دور اقلیت ،ثروتمندان می شوند و کارآفرین و مابقی مردم بالاجبار کارگر میشوند.
 در ادامه خواهید خواند...