منوی سایت
این شرکت در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران شرکت خواهد نمود؛ که امیدواریم بتوانیم با حضور و معرفی خود  به صنایع کشور در زمینه خود کفایی و تولید قطعات حساس این صنایع گام برداریم و نقش موثری در پیشبرد اهداف عالی کارفرمایان محترم کشور داشته باشیم.