منوی سایت
در صنایع پتروشیمی- پالایشگاهی- توسعه نیشکر و نیروگاهی کاربرد دارد که این شرکت در این زمینه به دو صورت انجام کار می نماید:
1. عملیات اجرا در محل      2. عملیات اجرا در کارخانه BSS


1. عملیات اجرا در محل:
د رمواقعی که مخزن یا مخازن به دلیل حجم و یا تعداد بالا قابل انتقال به محل کارخانه BSS نباشد، عملیات اجرایی در محل توسط پرسنل اجرایی این شرکت انجام میگیرد. نوع متریال های مصرفی برای عایق کاری وابسته به نوع بهره برداری شامل متریال های NBR, EPDM, NEOPEREN, NR و بعضا از نوع فایبر گلاس نیز می تواند انتخاب شود؛ که این متریال عمدتا جهت حوضچه های شنی، اسیدی و قلیایی استفاده میگردد.
2. عملیات اجرا در کارخانه BSS
چنانچه مخزن و یا مخازن جهت عایق کاری قابلیت انتقال به محل کارخانه این شرکت را داشته باشد و هزینه حمل آن توجیه پذیر باشد، عایقکاری انجام می گردد.