منوی سایت
در این قسمت بر اساس نقشه توسط واحد قالب سازی بوسیله ماشین های تراش، فرز- اسپارک- دریل- NC- CNC- هالوژن، جوش ساخته و آماده می‌گردد.