منوی سایت
از جمله مسائلی که در ارائه محصول سهم به سزایی دارد نگهداری و گروه بندی نسبت به شکل ظاهری و در نظرگرفتن ترتیب سایزها همچنین گروه قطعات با کاربردها و آمیزه های مختلف طبق شرایط خاص می‌باشد. این بخش از بخش های مختلف در امور بازرگانی از لحاظ تسریع در آماده سازی و جمع آوری کالای مورد تقاضا و صرفه جویی در وقت می‌باشد. کلیه اجناس مورد تقاضای درخواست کنندگان در حداقل زمان ممکن توسط این قسمت آماده سازی و سپس تحویل داده می‌شود.
بسته بندی در انواع فویل های ضدنور، جعبه های چوبی و پالت ، شیرینگ