EPDM

EPDM یک غشا به بامبو با پوشش مصنوعی بسیار مقاوم میباشد (پلی اتیلن پروپیل دیئین تر پلیمر) که به گسترده در ساختمان های کم شیب در ایالات متحده و در سراسر جهان استفاده می شود.
ماده اولیه آن ، لتیلن و پروپیلن ، از روغن و گاز طبیعی حاصل میشود. در دو رنگ سیاه و سفید در دسترس میباشد و در عرض گسترده از 5.5 تا 7.5 متر و ضخامت 45 و60 موجود میباشد.

  • CATEGORY
  • TAGS