منوی سایت
پلی آمید (PA)
مواد PA ، پلی آمید معمولا نایلون نامیده میشودکه توسط ENSINGER در قالب های استاندارد برایما شینکاری در ورق ، میله و لوله ساخته میشود. اغلب اعداد مرتبط با انواع چلاستیک نایلون مانند 6 ، 66، 12 و 46 وجود دارد . این تعداد مربوط به ساختار ملوکولی پلیمر نایلون است و هر نوع ساختار دارای خواص متفاوت است. شایعترین پلاستیک های پلی ۀمید عبارتند از نایلون 6 اکسترود شده ، ریخته گری PA6 و نایلون.