منوی سایت
لاستیک اکریلیک رابر
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اکریلیک رابر
اکریلیک رابر ACM / پلی اکریلات ها ، کوپلیمر های اتیل و اکریلات ها بوده و در برابر سوخت ها و روغم های نفتی در شرایط کارکرد مداوم در دمای بالا(تا 300درجه F) خواص خود را حفظ کنند. این خواصف پلی اکریلات ها را برای استفاده در گریبکس اتوماتیک خودرو ، سیستم های فرمان و دیگر کاربردهای نیازمند به مقاومت در برابر سیالات نفتی و دمای بالا ، مناسب ساخته است .
پلی اکریلات ها در معرض ازون و نور خورشید ، مقاومت خوبی در برابر ترک خوردگی دارند. استفاده از پلی اکریلات ها برای کاربرد های در معرض روغن ترمز ، هیدروکربن های کلرینه شده ، الکل و کلیکول توصیه نمیشود.