منوی سایت
تولید انواع پیک 

پیک ماده ایست با درجه حرارت 1000 درجه سانتی گراد و نیز قابل تراش میباشد.
و قابل استفاده در صنایع پتروشیمی ، نفت و دیگر صنایع نیز میباشد.