منوی سایت
ست پرده کروک شامل یک عدد لاستیک به ابعاد 1870 میلیمتر طول و 720 میلیمتر عرض به همراه 2 باله که به صورت یک پارچه بر روی سطح پرده میباشد و یک عدد در سمت چپ و یک عدد به صورت قرینه در سمت راست به صورت ستونی قرار میگیرد و یک عدد لاستیک به عنوان تاج با ابعاد 180 میلیمتر طول و 720 میلیمتر عرض بر روی 2 ستون پایه نصب میگرددو بین هر دو واگن مسافربری کامل نصب میگردد.
شرکت باران صنعت سپاهان BSS  در سال 1394 طی قراردادی با شرکت مسافربری رجا به شماره قرارداد 94/54/1152 در خصوص تولید 1000 ست از پرده کروک فوق موفق گردید قالب های این قطعه را به صورت یکپارچه و بدون هیچ گونه آپارات یا چسبی تولید و ست کامل پرده کروک را برای اولین بار به صورت یکپارچه تولید نماید.

 نقشه پرده کروک راست
نقشه پرده کروک چپ 
نقشه تاج