منوی سایت
مورد استفاده برای پلمپ کردن دوسر لوله ها
از سایز 2 الی 80 اینچ ( در دو کلاس)