منوی سایت

محصولات چند تراکمی و چند افزایشی
پلی سیلوکسان(polyaddition) یا سیلیکون رابر (Q) (polycondenstion)