تحقیق و بـــررسی بر روی فرمولهای جدیــد و ساخت آنها در محدوده آزمایشگــــاهی توسط غلطک و بنبوری آزمایشگاهی از جمله کارهایی است که در این بخش انجام می شود. تست هائی همچون تست سختی، کشش، فشار، سایش، حرارت، خمش و...بر روی قطعــات تولیدی بصورت راندومی دراین بخش انجام و درشناسنامه فنی قطعات ثبت می گردد.هرگونه عدم مطابقت و ایرادی برروی قطعات مورد آزمایش مشاهده گردد، بلافاصله تولید متوقف و رفع اشکــال گردیده تاحصول اطمینان قطعی تولیدمجدد انجام می گردد. دستگاههای موجود در آزمایشگاه عبارتند از : غلتک آزمایشگاهی، دستگاه سایش، دستگاه مانائی فشار، سختی سنج، کولیس دیجیتال،حمام بخار،آون و ... انواع قطعات ضد اسید ، ضد بنزین ، ضد سایش ، ضد اوزون ، ضد حرارت ، ضدخوردگی ، ضد الکل ،  ضد گاز و روغن می باشد .

این شرکت دارنــده گواهینــــامه 2000-9001 ISO و 2008-2002 ISO   می باشد ، کلیـه قطعات دارای شناسنـــامه فنی و یک سال گارانتی می باشد.