پس از ساخت و آماده شدن قالب در هر مرحله تولید توسط واحــد آزمایشــگاه نوع و مشخصات متریال مورد تولید اعلام گردیــده و در سـالن تولیـــد کامپــاند آماده شده را در داخل قالب تزریق و عملیات تولید انجام می گیرد.
دستگاه های موجود در سالـن تولید شامل انواع پرس هیدرولیـــک ، بنبوری ، غلطک ، تریشه ، آون و دیگر ماشین آلات مورد نیاز می باشد .