لاستیک فلوروسیلیکون  FVMQ
فلورو سیلیکون، دربردارنده بسیاری از ویژگی‌های سیلیکون به‌اضافه مقاومت در روغن‌های نفتی و سوخت‌های هیدروکربنی است. استحکام فیزیکی کم در کنار مقاومت سایشی‌ کم و خواص اصطکاکی، فلوروسیلیکون را به کاربردهای آب‌بندی استاتیک محدود کرده است فلوورو سیلیکون‌ها کاربرد عمده‌ای در سیستم‌های سوخت هواپیما دارند.مقاومت عالی به سیالات سیلیکونی روغنها و سوختهای هیدروکربنی، به استثنای بعضی کتونها و استرها
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی:
فلورو سیلیکون، دربردارنده بسیاری از ویژگی‌های سیلیکون به‌اضافه مقاومت در  روغن‌های نفتی و سوخت‌های هیدروکربنی است. استحکام فیزیکی کم در کنار مقاومت سایشی‌ کم و خواص اصطکاکی، فلوروسیلیکون را به کاربردهای آب‌بندی استاتیک محدود کرده است فلوورو سیلیکون‌ها کاربرد عمده‌ای در سیستم‌های سوخت هواپیما دارند.مقاومت عالی به سیالات سیلیکونی روغنها و سوختهای هیدروکربنی، به استثنای بعضی کتونها و استرها.) (آبی،اخرایی،سفید و…)
از سختی ۳۰تا ۸۰ shore A
استحکام کششی: ۲۰۰- ۱۵۰۰ پاسکال
جهندگی (%):۴۸۰-۱۰۰%
مقاومت سایشی: ضعیف
چسبندگی به فلز: خوب
چسبندگی به مواد سخت: نسبتاً خوب تا عالی
مانای فشار: نسبتاً خوب تا خوب
مقاومت در برابر شکستگی: ضعیف تا خوب
مقاومت ضربه ای : ضعیف تا خوب
جهندگی / حرکت ارتجاعی: ضعیف تا نسبتاً خوب
مقاومت پارگی: ضعیف تا خوب
لرزه گیری: خوب
قطعات فلوروسیلیکون جزو قطعات با قیمت بالا نسبت به سیلیکون هستند.