دراین قسمت قالبهای قطعات، بر اساس نقشه توسط واحد قالبسازی بوسیله ماشینهای تراش NC ، فرز CNC ، اسپارک ، دریل ، هالوژن و جوش ساخته و آماده می گردد