گالری تصاویر

نمایشگاه 2019

نمایشگاه 2019

نمایشگاه 2019

نمایشگاه 2019

نمایشگاه 2019

کوپلینگ شش پر خورشیدی

لاستیک زاویه دار مربوط به لوکومتیو GE

کاسه نمد سیلیکونی در رنگهای مختلف

کاسه نمد وایتونی و NBR

استوانه پلی اورتان و قابل تراش

کاسه نمد دوبل فلزی داخل کربن گرافیت وPTFE

دیافراگم SV2 مربوط به لکومتیو

دیافراگم SV2 مربوط به لکومتیو

دیافراگم کنترل ولو

لاستیک کوپلینگ 8 پر پلی اورتان

سیل رینگ فسفر گرافیت با فنر SS

کاسه نمد تمام فلز ،داخل لاستیک

رمز BOP در سایزهای مختلف مربوط به صنعت حفاری

قطعات پلی اورتان تولیدی

پروانه خنک کننده خاص

لاستیک کوپلینگ پلی اورتان کنگره ای

پکینگ پلی اورتان برند کاستاش و زیمریت

کوپلینگ لاستیکی 10 پر پلی اورتان

دیافراگم کلاهی با متریال NBR+ منجیت

کوپلینگ خورشیدی 6 پر پلی اورتان

دیافراگم لاستیکی با روکش PTFE

پروانه خنک کننده خاص

دیافراگم مسلح 3 جزئی ترکیبی فلز ،NBR،PTFE

جعبه اورینگ فلوروسیلیکون

جعبه اورینگ NBR و وایتون

لرزه گیر پیچ دار

لرزه گیر پیچ دار

واشر سرسیلندر لوکومتیو

لاستیک غضروفی

لاستیک غضروفی

کاسه نمد NHBR رنگی

رابر بوشهای فلزی

رابر بوشهای فلزی

پکینگ NHBR در سایزهای مختلف

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

گواهی ها

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

افتخارات

قطعات تولیدی

قطعات تولیدی

باران صنعت

باران صنعت

باران صنعت