محدودیت های استفاده از پرفلورو الاستومر کالرز FFKM:
فلزات قلیایی گداخته
کاربرد های دینامیکی
مقاومت حرارتی FFKM ( کال رز)
46 تا 327 درجه سانتی گراد ، بستگی به ترکیب و کاربرد دارد. کال رز لاستیکی است برای آب بندی در شرایط بسیار حساس آب بند، اورینگ لاستیکی کال رز را میتوان در هر رسانه های شیمیایی استفاده کرد . با توجه به ساختار شیمیایی منحصر به فرد .
FFKM در معرض مواد شیمیایی مضر و درجه حرارت بالا تا 326 درجه سانتی گراد یا 620 درجه فارنهایت مقاومت بسیار خوبی دارد