متریال H-NBR:این نوع مواد بهترین نوع مقاوم در برابر انواع گازها و اسیدها و بازها می باشد . ضد آب شور ، ضد روغن ، نفت ، تینر ، گاز ، اسید و بخصوص ضدگاز ترش