متریال Kalrez:این نوع مواد سرآمد کلیه مواد لاستیکی می باشد و در تمامی زمینه ها بهترین است که قیمتی بسیار گران دارد.