متریال PTFE : این مواد بصورت ورق و گرد وجود دارد و ضد اسید می باشد و در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.