متریال butyl: این نوع مواد دارای خواص کششی و سایشی می باشد و کاربردهای بسیار خاصی دارد و در صنایع دریایی بیشترین مصرف را دارد.