بدینوسیله تقاضا مندیم جهت هر گونه سفارش و پیگیری سفارشات و غیره ... صرفا با شماره تلفن های شرکت و یا با موبایل 09125816582 و 09131198361  تماس حاصل فرمایید و از تماس با موبایل شخصی کارمندان شرکت خودداری فرمایید.

قبلا از بذل توجه شما سپاسگذاریم .