متریال EPDM : این نوع مواد ضدحرارت تا 150 درجه سانتی گراد و ضدسایش و اوزن می باشد. بیشترین موارد مصرف درجاهایی که بخار یا شربت داغ یا اسید کار می شود.
 EPDM یک غشا به بامبو با پوشش مصنوعی بسیار مقاوم میباشد (پلی اتیلن پروپیل دیئین تر پلیمر) که به گسترده در ساختمان های کم شیب در ایالات متحده و در سراسر جهان استفاده می شود.
ماده اولیه آن ، لتیلن و پروپیلن ، از روغن و گاز طبیعی حاصل میشود. در دو رنگ سیاه و سفید در دسترس میباشد و در عرض گسترده از 5.5 تا 7.5 متر و ضخامت 45 و60 موجود میباشد.