اتصال عایقی (Insulation Joint)

اتصال عایقی (Insulation Joint)

دسته بندی : صنعت گاز

اتصال عایقی:

  اتصال عایقی شرکت صنایع پتروگاز نام داران (NIJ)   ، یک اتصال با مقاومت بالا می باشد که برای استفاده قسمت هایی از لوله که باید در مقابل الکتریسیته عایق باشند بکار می رود که سبب  بهبود و ارتقاء کارائی و سودمندی سیستم های محافظتی کاتدی و کاهش جریان  ground-loop   می شود.
  بر خلاف فلنج های عایقی وکیت های فلنج که به صورت  میدانی  مونتاژ و آزمایش شده اند ، NIJ به صورت کارخانه ای مونتاژ و به  صورت الکتریکی در مراحل مختلف تولید آزمایش می شود. همچنین به طور هیدرو استاتیکی آزمایش می شوند.NIJ ها از امتداد های بر آمده ای تشکیل شده که با نوع لوله و دیواره خط لوله جفت می شود و به میزان کافی بلند هستند تا از هر گونه امکان  صدمه حرارتی  به NIJ  در هنگام جوش کاری جلوگیری کند.
      اتصال عایقی یکپارچه

 

    بدون چفت و زبانه، اجزای تشکیل دهنده سفت و محکم ،جوشکاری شده در کارخانه و آماده برای نصب .
     یک طراحی موفق و اثبات شده در دنیا حتی برای بالاترین الزامات، تقاضا و نیازمندی ها.
    بدون نیاز به تعمیرات و نگه داری .
    مناسب برای نصب و کار گزاری زیر زمینی بدون نیاز به اقدامات احتیاطی ویژه و یا برای نصب بر روی زمین.
    بدون هیچ اختلالی بر اثر تاثیرات خارجی .

      خواص مکانیکی

 

    طراحی  استوار یک استقرار ثابت و مطلوب، خواص مکانیکی بسیار مطلوبی را به دست داده است که با استفاده از پلیمر های ترموپلاستیک و خالی از جریانات سرد، بعنوان مواد عایقی ،حاصل می شوند.
    قسمت جوش کاری شده حتی با وجود یک دوره عملیاتی بلند مدت ،همچنان یک اتصال امن و قابل اطمینان را فراهم می سازد بدون آنکه در معرض متلاشی شدن و یا جدا شدگی  قرار گیرد.
    تست های بی شمار ،آزمایش های نمونه های اولیه واطلاعا ت تجربی حاصل آمده طی سال ها عملیات  کار بردی تائید کننده صحت و درستی یک طراحی کامل و بی نقص در اتصال جوشکاری شده می باشد.

      خواص الکتریکی

 

    کادر بندی  و تدابیر کاربردی  قسمت های عایق کاری به همراه طراحی  کلی ، به علاوه فاکتورهای تکنیکال تولید و مواد عایق کاری  با  کیفیت مناسب  در مجموع منجر به واکنش الکتریکی ایده ال اتصالات عایقی  با طول عایق کاری خارجی وسیع  می شود که هرگونه احتمال جرقه زدن را از بین می برد.
     با استحکام ضد الکتریکی بسیار خوب ، در واقع بهتر از  فلنج های متداول می باشد.
    یک فاکتور قطعی در رفتار های عملیاتی ایمن ، یک محدوده خطی میان ولتاژ بکار برده شده و جریان نشتی مقاومتی می باشد.