انسیلاتور

انسیلاتور پلی اتیلن – (HDPE)
حلقه عایقی غلاف لوله – انسیلاتور

دسته بندی : صنعت گاز

انسیلاتور پلی اتیلن  (HDPE)
در محل هایی که لوله انتقال گاز می بایست از زیر معبر یا   سازه ای که دارای بارگذاری متحرک یا ناپیوسته است عبور کند (مانند جاده،ریل قطار و …) ابتدا لوله ای به عنوان محافظ از زیر معبر بصورت تونلی جاگذاری می شود سپس لوله حامل گاز به ‌وسیله پوشش‌های انسیلاتوری که دور آن پیچیده شده محافظت می‌گردد و از میان لوله محافظ عبور داده می شود. این عمل با سه هدف صورت می گیرد:
1.  حفاظت کاتدی:
مقاومت دی‌الکتریکی عالی انسیلاتور و جذب رطوبت کم‌تر از 1% باعث می‌شود حفاظت کاتدیک به خوبی صورت گیرد.
 2.حفاظت پوششی:‌
مقاومت بالا نسبت به ضربه و کشش و هم چنین مقاومت عالی در برابر سایش در انسیلاتورهای HDPE  موجب می‌شود که از آسیب به روکش لوله گاز در هنگام جاگذاری در لوله محافظ جلوگیری می‌شود.
3.مرکزدهی لوله حامل:
پایه های انسیلاتور موجب می‌شود لوله‌های حامل در کل لوله محافظ در مرکز قرار بگیرند. بدین ترتیب از زنگ‌زدگی و واکنش‌های شیمیایی پوشش لوله در اثر تماس به‌وجود می‌آیند جلوگیری می‌شود.
انسیلاتورهای تولیدی با استاندارد IGS:M-TP-015 و PLD-110  مطابقت کامل داشته و به لطف بهره گیری از نانوکامپوزیت های بهینه شده عملکردی به مراتب مطلوب تر از استاندارد دارند.