شیلنگ

تولید انواع شینگ

تولید شیلنگ های سیلیکونی بهداشتی (MEDICAL) در رنگ ها و سایز های مختلف .
تولید انواع شیلنگ های ضد روغنی، ضد الکل ، ضد بنزین، ضد نفت و الکتریسیته در ابعاد و سایز های مختلف