کاترپیلار

انواع قطعات لاستیکی بیل کاترپیلاتر

  • بیل بکهو متال اورینگها
  • وی رینگ ها
  • گردگیرها
  • وی پک ها
  • لرزه گیر
  • ضربه گیرهای مختلف