گسکت

 

گسکت ها انواع و مدل های و کلاسهای بسیار متنوعی دارند ، گسکت های لاستیکی و ترکیبی لاستیک و پلاستیک - ترکیبی لاستیک و PFTE وگسکت های فلزی استندلس و مس - الومینیوم آلیاژی نیز از همین خانواده است که در شرکت باران صنعت سپاهان تولید می گردد.

 

 
گسکت ها انواع و مدل های و کلاسهای بسیار متنوعی دارند ، گسکت های لاستیکی و ترکیبی لاستیک و پلاستیک - ترکیبی لاستیک و PFTE وگسکت های فلزی استندلس و مس - الومینیوم آلیاژی نیز از همین خانواده است که در شرکت باران صنعت سپاهان تولید می گردد.