ماسونیلان (Masoneilan)

تولید دیافراگم های ماسونیلان (masoneilan)

در انواع و اندازه های مختلف  تولید می گردد و بیشترین درخواست این برند مربوط به نیروگاه ها  و پتروشیمی ها می باشد

 

 

 

تولید  انواع دیافراگم های ماسونیلان (masoneilan) در سایزهای مختلف