متریال PU: این نوع مواد در دو نوع وجود دارد و در ریخته گری و تزریق با شکلها و رنگهای مختلف فوق العاده ضدسایش، مصارف آن در صنعت حفاری و پتروشیمی می باشد.