متریال X3: این نوع مواد بسیار خــــــاص و موارد مصرف خاص دارد که در صنــــایع الکتریسیته کاربرد دارد ، بیشترین موارد مصرف جهت روکش و کاور کابـل های برق و   قطعات ضدالکتریسیته می باشد